Bij de productie van geëxpandeerde kunststoffen gaat het om kritische processen, die van begin tot eind vragen om strikte en consistente kwaliteitszorg. Wolters Europe beschikt over zeer geavanceerde productiefaciliteiten; de zorg voor kwaliteit en klanttevredenheid loopt bovendien als een rode draad door de totale bedrijfscultuur.

Computergestuurde productie

Consistente kwaliteit begint aan de basis: met een zorgvuldige selectie van de grondstoffen. Deze worden vervolgens verwerkt via ultramoderne, computergestuurde productieprocessen. De vergaande automatisering zorgt voor de exacte beheersing van elke productiefase. Tussentijdse controles en metingen van het eindresultaat verankeren de kwaliteit en voorkomen verlies van tijd en grondstoffen. Alle producten, zowel standaard als maatwerk, worden geproduceerd volgens de eisen en de systematiek die is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Alle activiteiten zijn vastgelegd in procedures die voldoen aan strengere ISO kwaliteitsnormen.

Consistente kwaliteit

Consistente kwaliteit wordt bereikt door het gebruik van superieure materialen en precieze controle gedurende elke fase van het productie proces. Alle producten, zowel standaard of maatwerk, voldoen aan de strenge eisen welke opgelegd zijn in de kwaliteitsrichtlijnen die opgesteld zijn om gericht stimuleren en het controleren van de effectiviteit van onze activiteiten. Daarnaast, zijn al onze activiteiten vastgelegd in procedures die voldoen aan de ISO-9001 en ISO/TS 16949:2002 standaarden.