Wolters Europe en duurzaamheid

Milieubewust en sociaal betrokken. Om onze planeet gezond te houden investeert Wolters Europe in het reduceren van haar ecologische footprint. Wij investeren in het realiseren van vernieuwende producten, waarbij kwaliteit en duurzame aspecten samenkomen. Op deze manier kunnen wij onze klanten voorzien van kwalitatief hoogwaardige producten en reduceren wij onze impact op het milieu.

ISO 14001

Wolters heeft deze milieucertificering en werkt conform de richtlijn. ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties.

Energie verbruik

Als elk modern bedrijf sturen wij dagelijks op energiebesparende maatregelen. Denk alleen al aan LED verlichting en hergebruik warmte vanuit ons productie proces. Ook ons wagenpark is en wordt steeds groener. Wij verminderen onze transportbewegingen door het gebruik van LZV vrachtwagens.

Daarnaast staan er enkele grote projecten in de planning voor de komende jaren.

  • Zonne-energie: in 2020 zal ons volledige dak van de vestiging Vonderweg in Enter voorzien worden van ruim 1700  zonnepanelen.
  • Duurzaam alternatief voor gas: Wolters Europe gebruikt voor haar productie proces stoom, deze stoom wordt vervaardigd met gas. Op dit moment werken wij met partners (binnenkort wordt hier meer over bekend) aan verduurzaming van onze stoomopwekking. Ons doel is om gasverbruik maximaal te reduceren en de vrijkomende restwarmte uit het proces van onze bedrijven in Nederland aan te wenden voor de ontwikkeling van een warmtenet.

Doel van deze verduurzamende maatregelen is om ons bedrijf gereed te maken voor een duurzame toekomst!

Recycling

Wolters Europe maakt gebruik van EPS en EPP bij de vervaardiging van haar producten. Productie uitval in onze bedrijven, wordt zo veel mogelijk in onze recycling afdeling verwerkt en weer toegevoegd in de productie van nieuwe artikelen. Dit geldt voor de vestigingen in Nederland en Tsjechië. Momenteel lopen er projecten met pilot klanten om te onderzoeken of verbruikte producten van onze klanten terug genomen kunnen worden en dit in nieuw te vervaardigen producten toe te voegen.

Verpakkingsmaterialen worden binnen ons bedrijf en de keten nagenoeg geheel hergebruikt. Dit gaat om specifieke herbruikbare klantenverpakking tot en met kartonnen verpakkingsmaterialen.

Innovatie ten aanzien van EPS en EPP

Wolters Europe biedt de markt nu al producten aan vervaardigd uit 100% composteerbare bio plastics. Met deze toepassing hebben onze klanten een 100% recyclebaar alternatief voor traditioneel EPS.

Tezamen met grondstofleveranciers en klanten is Wolters Europe samenwerkingsverbanden aangegaan om het hergebruik van EPS en EPP te stimuleren en te versnellen. Er bestaan veel initiatieven, wij zijn van mening dat door middel van samenwerking in de keten innovaties het snelst tot stand komen.

Ook in de regio Twente vinden initiatieven plaats op het vlak van hergebruik van plastic en EPS. Wolters neemt hierin haar verantwoordelijkheid en steunt deze initiatieven, zo ook purEPS.

Airpop, 98% lucht

Wolters Europe neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van duurzaamheid. Wij zijn echter wel van mening dat er veel onbegrip is over kunststoffen en dat plastic vaak bekritiseerd wordt op social media.

Van belang is om te benadrukken dat huidige producten vervaardigd uit EPS en EPP voor 98% uit lucht bestaan, er wordt dus nu reeds zeer efficiënt omgegaan met benodigde grondstoffen. Daarnaast kunnen onze huidige EPS en EPP producten nu al zeer goed gerecycled worden: AIRpop promo recycling

Wij maken u daarnaast graag attent op de campagne plastic waarheid vs. plastic fabel, een nuance in het debat over plastic door middel van 8 feiten & fabels. De plastic waarheid

Want to know more?

Frans Visser

Sales
+31 (0) 6 150 344 29
Mail


Sales team

Sales
+31 (0) 547 386 000
Mail