Wolters Europe en duurzaamheid

Gezond en duurzaam gebruik van EPS & EPP

Milieubewust en sociaal betrokken. Om onze planeet gezond te houden investeert Wolters Europe in het reduceren van haar ecologische footprint. Wij investeren in het realiseren van vernieuwende producten, waarbij kwaliteit en duurzame aspecten samenkomen. Op deze manier kunnen wij onze klanten voorzien van kwalitatief hoogwaardige producten en reduceren wij onze impact op het milieu.

ISO 14001

Wolters Automotive is in het bezit van deze milieucertificering, en Wolters in zijn geheel werkt conform de richtlijn.
ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties.

Zonnepanelen

Ons dak aan de Vonderweg is voorzien van bijna 1.900 zonnepanelen. De CO2-reductie die we hiermee bereiken staat gelijk aan de groei van meer dan 12.000 bomen per jaar.

pureps

PUREPS

We nemen onze verantwoordelijkheden in onze keten ten aanzien van recycling en productontwikkeling. Daarnaast participeren we in verschillende cradle-to-cradle initiatieven, waaronder pureps. We zetten ons in om reststromen te minimaliseren en hier waardevolle grondstoffen volledig uit terug te winnen.

Energieverbruik

Binnen ons productieproces werken wij aan het verbeteren en efficiënter maken van onze productie, opslag, overslag, montage en transport. Wij combineren vrachten per regio en rijden enkel met volledige vrachten (zoveel mogelijk LZV’s). We hergebruiken warmte vanuit ons productieproces ten behoeve van diverse droogkamers.

Daarnaast werken wij met partners aan een duurzaam alternatief voor gas.
 Wolters Europe gebruikt voor haar productie proces stoom. Deze stoom wordt vervaardigd met gas. Op dit moment werken wij met partners (binnenkort wordt hier meer over bekend) aan verduurzaming van onze stoomopwekking. Ons doel is om gasverbruik maximaal te reduceren en de vrijkomende restwarmte uit het proces van onze bedrijven in Nederland aan te wenden voor de ontwikkeling van een warmtenet.

Doel van deze verduurzamende maatregelen is om ons bedrijf gereed te maken voor een duurzame toekomst!

People Planet Profit
Sustainability

100% recyclebaar

EPS, en andere geëxpandeerde materialen bestaan uit één materiaalsoort, waardoor het bij uitstek voor recycling in aanmerking komt. Wolters Europe maakt gebruik van EPS en EPP bij de vervaardiging van haar producten. Productie uitval in onze bedrijven wordt in onze recycling afdeling verwerkt en weer toegevoegd in de productie van nieuwe artikelen. Dit geldt voor de vestigingen in Nederland en Tsjechië. Momenteel lopen er projecten met pilot klanten om te onderzoeken of verbruikte producten van onze klanten terug genomen kunnen worden en dit in nieuw te vervaardigen producten toe te voegen.

Verpakkingsmaterialen worden binnen ons bedrijf en de keten nagenoeg geheel hergebruikt. Dit gaat om specifieke herbruikbare klantenverpakking tot en met kartonnen verpakkingsmaterialen.

Innovatie ten aanzien van EPS en EPP

Wolters Europe biedt de markt nu al producten aan vervaardigd uit 100% composteerbare bio plastics. Met deze toepassing hebben onze klanten een 100% recyclebaar alternatief voor traditioneel EPS.

Tezamen met grondstofleveranciers en klanten is Wolters Europe samenwerkingsverbanden aangegaan om het hergebruik van EPS en EPP te stimuleren en te versnellen. Door middel van samenwerking in de keten komen innovaties het snelst tot stand.

Ook in de regio Twente vinden initiatieven plaats op het vlak van hergebruik van plastic en EPS. Wolters neemt hierin haar verantwoordelijkheid en steunt deze initiatieven, waaronder purEPS.

Icoon Ecovio
Arpro 25% recycled content

25% recycled content in EPP

Samen met leverancier JSP onderzoeken we bij diverse autoproducenten de mogelijkheid om 25% gerecycled EPP toe te voegen aan de verschillende onderdelen die we produceren. Zo dragen we bij aan een besparing van 12% CO2-emissie vergeleken met alleen nieuw materiaal.

Biomass Balance Approach

Bij de Biomass Balance Approach worden hernieuwbare bronnen zoals bio-nafta of biogas afgeleid van organisch afval of plantaardige oliën samen met fossiele bronnen al in de allereerste stappen van de chemische productie gebruikt. Het biobased amount wordt vervolgens wiskundig toegewezen aan specifieke producten die via de gecertificeerde methode worden verstrekt.

Biomass balance approach

Airpop, 98% lucht

Wolters Europe neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van duurzaamheid. Wij zijn echter wel van mening dat er veel onbegrip is over kunststoffen en dat plastic vaak bekritiseerd wordt op social media.

Van belang is om te benadrukken dat huidige producten vervaardigd uit EPS en EPP voor 98% uit lucht bestaan, er wordt dus nu reeds zeer efficiënt omgegaan met benodigde grondstoffen. Daarnaast kunnen onze huidige EPS en EPP producten nu al zeer goed gerecycled worden.